Chat with us, powered by LiveChat


Regulamentul Oficial al programului de fidelitate “Clubul bigstep®”

 


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI DE FIDELITATE

Programul de fidelitate “Clubul bigstep®” este organizat si desfasurat de:

Premium Footwear SRL, persoana juridica romana, cu sediul social: str. Corneliu Coposu, nr. 167 A, Cluj-Napoca, avand Codul Unic de Inregistrare 28386654, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J12/1095/2011 si numar de Operator de Baze de date nr. 23160, inregistrat in registrul de evidenta a operatorilor de date personale (denumita in continuare “bigstep®”)

Prin inregistrarea in cadrul programului de fidelitate “Clubul bigstep®” clientii isi exprima acordul cu privire la participarea la programul de fidelitate “Clubul bigstep®” in conditiile prevazute in prezentul “Regulament Oficial”.

Pentru participarea la programul de fidelitate “Clubul bigstep®”, membrii sunt de acord sa respecte prevederile prezentului Regulament Oficial al programului de fidelitate “Clubul bigstep®” (denumit in continuare “Regulament Oficial”). Pentru a afla ultimele informatii cu privire la modul de aplicare a “Regulamentului Oficial”, membrii pot consulta site-ul oficial al cardului bigstep.ro.

Regulamentul Oficial” va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Informatii despre modul de participare, precum si despre regulament sunt disponibile de luni pana duminica, intre orele 10:00 – 22:00 in magazinele “bigstep®” si telefonic, de luni pana vineri, intre orele 9:00 – 17:00 la numerele de telefon 0743.357.430 si 0731.357.430.

SECTIUNEA 2. TERMENI SI DEFINITII

2.1. Punctele de baza – punctele de fidelitate acordate automat si permanent de catre “bigstep®” conform prevederilor “Regulamentului oficial”.

2.2. Punctele bonus – puncte de fidelitate acordate in plus ca urmare a actiunilor promotionale sau a altor prevederi ale “Regulamentului oficial”. Acestea se pot acorda pe perioade limitate de timp.

SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE

In programul de fidelitate “Clubul bigstep®” sunt inscrisi gratuit toti clientii persoane fizice care au completat “FORMULARUL PENTRU EMITEREA CARDULUI DE MEMBRU BIGSTEP” in calitate de titulari, cu varsta de peste 18 ani.

SECTIUNEA 4. ZONA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI DE FIDELITATE “Clubul bigstep®”

Programul de fidelitate “Clubul bigstep®” este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in toate locatiile in care “bigstep®” isi desfasoara activitatea, online pe site-ul bigstep.ro precum si prin intermediul altor domenii internet operate de acesta. De asemenea, programul de fidelitate “Clubul bigstep®” poate fi organizat si desfasurat si in alte locatii agreate de “bigstep®”.

SECTIUNEA 5. DURATA PROGRAMULUI DE FIDELITATE “Clubul BIGSTEP”

Programul de fidelitate “Clubul bigstep®” este activ pe o durata nedeterminata. “bigstep®” isi rezerva dreptul sa decida in orice moment stoparea programului de fidelitate “Clubul bigstep®”, decizie ce va fi comunicata participantilor cu cel putin 30 de zile inainte de data stoparii, iar anuntul va fi afisat in toate unitatile “bigstep®” si pe site-ul bigstep.ro.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI DE FIDELITATE

Prin Programul de fidelitate “Clubul bigstep®”, “bigstep®” isi recompenseaza membrii prin:

- puncte de fidelitate;
- reduceri;
- alte beneficii.

Programul de fidelitate cuprinde:

a) etapa de acumulare a punctelor de fidelitate;

b) etapa de utilizare a punctelor de fidelitate acumulate.

SECTIUNEA 6.1. ACORDAREA PUNCTELOR DE FIDELITATE

bigstep®” acorda automat puncte de fidelitate pentru orice tranzactie de cumparaturi efectuata in unitatile “bigstep®”. In cazul retururilor, schimburilor, schimburilor cu diferenta de pret, punctele de fidelitate se vor echivala cu suma finala incasata de “bigstep®”.

SECTIUNEA 6.2. ACUMULAREA PUNCTELOR DE FIDELITATE

Reguli de acumulare a punctelor de baza[1]:

Fiecare 10 lei cheltuiti reprezinta echivalentul a 1 punct de fidelitate. Aceste puncte sunt inregistrate automat in contul online al fiecarui membru si in maxim 72 de ore de la momentul tranzactiei acestea devin valabile si pot fi utilizate.

SECTIUNEA 6.3. CONDITII PARTICULARE DE ACORDARE A PUNCTELOR

Membrii programului de fidelitate “Clubul bigstep®” pot obtine in plus fata de punctele de fidelitate de baza in anumite perioade de campanie:

puncte bonus, adica puncte de fidelitate acordate in plus ca urmare a actiunilor promotionale sau a altor prevederi ale “Regulamentului oficial”. Acestea se pot acorda pe perioade limitate de timp.
Valorile tranzactiilor punctate in astfel de cazuri vor fi stabilite cu ocazia fiecarei promotii in parte prin Anexe la prezentul “Regulament Oficial”. Anexele vor fi aduse la cunostinta membrilor.

SECTIUNEA 6.4. UTILIZAREA PUNCTELOR DE FIDELITATE ACUMULATE

6.4.1. Fiecare card de membru are o serie unica si in cazul in care titularul nu are cardul asupra sa, in momentul efectuarii platii la casa de marcat se poate identifica dupa referinta cardului de membru sau alte date unice din baza de date a “bigstep®”.

6.4.2. Punctele de fidelitate acumulate sunt utilizate pentru stabilirea nivelului de membru. Sunt 3 niveluri ale statutului de membru carora le corespund mai multe reduceri, aplicabile la fiecare achizitie[2]: GOLD, PLATINUM si DIAMOND (vezi Sectiunea 8).

6.4.3. Reducerile aplicate cu Cardul bigstep nu se cumuleaza cu alte promotii existente in magazinele bigstep sau pe bigstep.ro

SECTIUNEA 6.5. CONSULTAREA SOLDULUI PUNCTELOR DE FIDELITATE ACUMULATE

6.5.1. Punctele de fidelitate obtinute se acumuleaza in contul fiecarui card de membru.

SECTIUNEA 6.6. REPORTAREA PUNCTELOR DE FIDELITATE ACUMULATE

6.6.1. Reemiterea cardului se va realiza in situatia in care “bigstep®” este informat ca titularul nu mai detine cardul sau cardul este foarte deteriorat.

6.6.2. In cazul in care titularul trece la un alt nivel de membru se va emite automat un alt card, cu alte date de identificare. Cardul vechi se va anula si toate tranzactiile anterioare, inclusiv punctele, raman valabile.

6.6.3. Pentru pastrarea statutului de membru al programului de fidelitate “Clubul bigstep®”, la oricare dintre cele 3 niveluri de fidelitate este necesara cel putin o tranzactie în decursul unui an calendaristic de la momentul înregistrarii/avansarii la nivelul de fidelitate existent.

Daca nu se indeplineste aceasta conditie, punctele de fidelitate acumulate si celelalte beneficii generate de statutul de membru al Programul de fidelitate “Clubul bigstep®” se pierd.

6.6.4. Daca titularul solicita dezactivarea cardului, punctele de fidelitate acumulate si celelalte beneficii generate de statutul de membru se pierd.

SECTIUNEA 7. INLOCUIREA CARDURILOR

7.1 In cazul in care cardul este pierdut, furat sau deteriorat, membrul are dreptul la un nou card, iar “bigstep®” are dreptul de a verifica daca inlocuirea cardului este sau nu motivata.

SECTIUNEA 8. NIVELURI ALE STATUTULUI DE MEMBRU AL GRUPULUI DE FIDELITATE BIGSTEP

Sunt 3 niveluri ale statutului de membru in programul de fidelitate “Clubul bigstep®”. Fiecare nivel are urmatoarele beneficii:

8.1. Gold: se dobandeste cand clientul se inscrie in programului de fidelitate “Clubul bigstep®”.

Beneficii:

5% reducere PERMANENTA[3] la orice produs achizitionat;

8.2. Platinum: se dobandeste in momentul acumularii a 500 de puncte de fidelitate.

Beneficii:

10% reducere la orice produs achizitionat;
Retur si schimb gratuite fara taxe de transport;

8.3. Diamond: se dobandeste in momentul acumularii a 1.000 de puncte de fidelitate.

Beneficii:

15% reducere la orice produs achizitionat;
Retur si schimb gratuite fara taxe de transport;

Beneficii generale ale membrilor programului de fidelitate “Clubul bigstep®”:

- informatii constante despre noutatile de la “bigstep®” despre colecțiile noi si concursurile lansate;
- promotii exclusive;
- informatii despre evenimentele la care “bigstep®” se inscrie, inclusiv despre targuri;
- fiecare membru al “Clubului bigstep®” devine posesorul unui cont online pe platforma bigstep.ro prin intermediul căruia poate urmări în timp real comenzile acumulate, reducerile aplicate si alte informatii relevante despre cont.

Alte beneficii pe care “bigstep®” le poate acorda premii surpriza si vouchere.

SECTIUNEA 9. VALOAREA PUNCTELOR DE FIDELITATE UTILIZATE IN CADRUL PROGRAMUL DE FIDELITATE “Clubul bigstep®”

9.1 “bigstep®” isi rezerva dreptul de a modifica atat numarul punctelor de fidelitate acordate, cat si valoarea unui punct de fidelitate.

SECTIUNEA 10. DURATA SI INCETAREA PROGRAMULUI

10.1. Programul de fidelitate “Clubul bigstep®” se desfasoara pe perioada nedeterminata.

10.2. Pentru pastrarea statutului de membru al programului de fidelitate „Clubul bigstep®”, la oricare dintre cele 3 niveluri ale statutului de membru, este necesara cel putin o tranzactie în decursul unui an calendaristic de la momentul înregistrarii/avansarii la nivelul de fidelitate existent.

10.3.bigstep®” isi rezerva dreptul de a modifica sau suspenda acest program. In oricare din aceste cazuri, membrii vor fi informati si nici un membru nu va putea face nici un fel de recurs impotriva “bigstep®”, pentru nici un motiv. Nicio modificare sau suspendare nu da dreptul unei indemnizatii membrului.

10.4.bigstep®” poate dezactiva sau suspenda definitiv un card, in caz de frauda, tentativa de frauda sau in cazul unei folosiri inadecvate a programului de fidelitate.

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

11.1. Toti participantii care ofera date/informatii personale “bigstep®” isi manifesta acordul in mod expres ca firma sa prelucreze aceste informatii in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, in vederea derularii acestui program de fidelitate “Clubul bigstep®”.

11.2. In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, se acorda urmatoarele drepturi: dreptul de informare, de acces la date, de interventie asupra datelor, de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei. In cazul in care participantii doresc sa isi exercite drepturile mai sus mentionate, conform legii, acestia pot transmite o cerere in acest sens, pe adresa: str. Corneliu Coposu nr. 167 A, Cluj-Napoca.

11.3. Participantii isi pot exprima refuzul ca datele personale sa fie folosite in scopuri de marketing sau cedate catre terti, printr-o notificare transmisa la adresa mentionata in paragraful de mai sus.

11.4. Membrii programului de fidelitate “Clubul bigstep®” sunt de acord cu participarea la actiuni publicitare ce insotesc sau rezulta in urma prezentului program de fidelitate “Clubul bigstep®”, fara alte obligatii sau plati din partea “bigstep®”.

SECTIUNEA 12. LITIGII

12.1. Eventualele divergente aparute intre “bigstep®” si participantii la prezentul program de fidelitate “Clubul bigstep®” se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

12.2.bigstep®” este privata de orice responsabilitati pentru toate consecintele, directe sau indirecte ale eventualelor disfunctionalitati ale programului de fidelitate “Clubul bigstep®”. “bigstep®” va face cu toate eforturile pentru a conserva membrilor, in cazul unor disfunctionalitati, punctele de fidelitate acumulate pana la momentul respectiv.

SECTIUNEA 13. ALTE PREVEDERI ALE “REGULAMENTULUI OFICIAL”

14.1.bigstep®” isi rezerva dreptul de a modifica prezentul “Regulament Oficial”. Orice modificare survenita pe perioada desfasurarii programului de fidelitate “Clubul bigstep®” va intra in vigoare numai dupa afisarea pe site-ul oficial bigstep.ro

14.2. In cazul in care “bigstep®” constata ca un participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in “Regulamentul Oficial” al programului de fidelitate “Clubul bigstep®”, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin membrului, fara alte despagubiri sau plati.

14.3. Cardul "Club bigstep®nu este un instrument de plata. Membrul “Clubul bigstep®” nu poate achizitiona produse pe baza acestui card, poate doar beneficia de privilegiile oferite de catre “bigstep®”.

 

 --------------------------------


[1] Punctele de fidelitate se acumuleaza in contul fiecarui card de membru. Punctele de fidelitate acumulate de catre titularul cardului sunt gestionate separat si nu se pot cumula sau transfera.

[2] Acestea sunt valorile tranzactiilor / ale punctelor stabilite de “bigstep®” conform prezentului program de fidelitate “Clubul bigstep®” si sunt supuse modificarilor.

[3] Reducerea este permanenta, nu se cumuleaza cu alte promotii existente si se aplica tuturor produselor disponibile spre comercializare de “bigstep®”, in limita stocului disponibil.